Shadow

Post sa Facebook nga si Albee Benitez ang mabayad sang bill sa Ceneco kag PrimeWater, fake news

Ginpagwa sa official Facebook page ni Albee Benitez ang isa ka post gikan sa isa ka Facebook page nga may bill niyo sagot ko nga programa ni Albee Benitez para sa mga pigado.

Gin siling man sa post nga si Benitez ang handa magbayad tubtob duha ka mga bills kag dal-on lang ini sa head quarters sang iya nga grupo.

Ginsabat sa page ni Benitez nga isa ini ka fake news kag propaganda lamang para gub-an siya. Gina haylo ni Benitez ang mga pumuluyo nga indi pagsapakon ang ini nga mga pagpang guba kag sa matuod tuod lang nga mga balita.

Dugang pa niya, para sa mga announcement tuhoy sa iya nga mga progaram kag proyekto, sarang ini makita sa iya nga Facebook page nga Albee Benitez.

Secured By miniOrange