Shadow

FULL TEXT | Statement of former Bacolod City councilor Ricardo Tan

To the members of the press who remained balanced and objective sa ila mga reports and commentaries, to our close family friends who stood by us no matter what, to our new found friends here and elsewhere who gave us not just moral but also physical support;

Sa akon mga political leaders, supporters, loyalists nga nag unong sa amon, sa mga tawo nga naga palangga kay Cano Gwapo Tan who stood by us during the time when we really needed a shoulder to lean on;

Also to our government officials who guided us through the rough and stormy sea of lies so that we can finally see the sunshine of truth and justice, sa akon nga asawa nga si Nita who remained strong despite sa natabu sa amon nga pangabuhi, sa amon bata nga si Siote kag sa iya nga asawa;

And of course sa akon duwa ka apo who keep my life colorful despite the odds and challenges of life, to the wonderful people of Bacolod and most of all to our loving God Almighty who is so kind and understanding, maayong hapon sa inyo tanan.

On December 2018, my world crumbled!
But on January 2019, my world was completely shattered. That time, I thought it was already the end of everything.

But God works in mysterious ways, and through his mantle of protection and divine guidance, today, I am happy to say that I have made it through the storm.

For more than one year and a half, living under fear of sleepless nights and constant uncertainty, I am now happy to go back to my normal life kag mag upod sa akon mga apo, mag atubang sa amon mga employees and entertain friends in the safe comfort of our home.

Indi mahapus ang amon naagyan nga pagtilaw. Never did it happen to me that I will not be with my family for a long period of time.

While I was away searching for truth and justice, I cried a river of tears, day and night. As a lolo, I miss my apos, ang ila mga kadlaw and their sweet I LOVE YOUS. I cried just to think about my wife working so hard to keep our family business running.

Naga hibi ako thinking that my son and his wife will now assume the role of the father of the family all because I am somewhere else doing what is best for justice and truth.

ANG KAMATUORAN, I was a victim of fake news, of intriga, binutig and patalang.

It destroyed my life. It destroyed my family. It ruined me.
And to prove nga sobra guid ka malisyoso kag tinonto ang guin himo sa akon through fake news, I will cite to you one example.

Antes ako guin ambush, may isa ka media personality nga nag sagad ka walwal sa iya radio program nga kuno, sa sulod ni King Kong sa Campuestohan, may ara dira laboratory sang Shabu.
I tried to call him up while naga hambal sya but he either dropped my call or ignore it.

Masyado ka sakit ang guin himo sa akon.
Out of desperation to seek the truth, I called one media friend kag guin hambalan ko sya to ask members of the media nga pagka aga, Makita-ay kami mismo sa Campuestohan kag sila ang mag inspection kon matu-od nga may laboratory sang shabu sa sulod ni King Kong.
I also called another friend to call all interested law enforcers nga mag kadto man together with the media.
The following day, ara ang mga media, ara ang mga law enforcers pati ang NBI, PNP kag PDEA.

Naga pasalamat Ako nga nagkadto sila kag ginhambalan ko sila sang rason kon ngaa ginpatawag ko sila just to clear the air parte sa nabatian ko nga masakit nga pamatin-an nga may shabu laboratory sa dalum sang KingKong.

Kag ila Nakita nga wala sang kamatu-oran ang gina balita kontra sa akon.

Nagbalik kami sa pavilion kag pinamangkot ko sila kung ano ang mahambal nila tapos sg pag inspeksyon kung may laboratoryo man gid bala, kag ang ila sabat ”WALA”.

Te ang siling ko, buot silingon sina abswelto na si KingKong kag nag kinadlaw sila

After the media visit, I am happy nga ang iban nga mga media personalities reported what they saw.
Wala sang Laboratoryo sang shabu sa dalom ni KingKong

Pero mga langit, ining isa ka media personality still kept on talking about drug laboratory sa Campuestohan bisan pa sya na mismo naka kita nga wala.

Masyado ka klaro nga may script na nga guin sulat agud gub-on ako.
Shortly after the fake news report, I was ambushed.
Ako kag ang akon asawa nearly died tungod sang amo nga ambush as a result of the fake news.

The issue against me nga drug lord si Cano Gwapo isa ka maranhig nga issue. Naga tuhaw lang ini kon malapit na ang eleksyon.

If that is not enough, ari pa guid ang ila mga binutig kontra sa akon kag sa akon pamilya.
They again peddled lies by saying nga kuno ang Campuestohan Highland Resort guin baligya ko na sa isa ka daku nga pamilya diri sa Negros!

Kung kulang pa guid ang drawing kontra sa akon kag sa amon negosyo, guin hambal pa nga kuno, ang Campuestohan Highland Resort indi na kuno for public use kundi private use na.

That news is a bunch of garbage.
Top of the line ina nga binutig.
HIGH END NGA PATALANG

Sang wala kami nila napuruhan kag napatay, gusto naman nila putohon ang amon nga negosyo by spreading lies and fake news nga private resort na ini.

Klarohon ko lang kag gusto ko ipabalo sa tanan nga pumuluyo sang bacolod
We still own this resort. KAMI GIHAPON ANG TAG-IYA SANG CAMPUESTOHAN HIGHLAND RESORT kag wala ini ginbaligya, Kag open sa publiko.

Kag nakita naman ninyo, ang tawo sigi man gihapon enjoy sa aton world class nga resort.

MASYADO INI KA Kasanag Sang ila intention NGA ANG MAAYO KAG MATINLO NGA NGALAN NI Cano GWAPO TAN, GUSTO NILA GUB-ON, PAAGI SA DAKU NGA BINUTIG.

I was a victim of kahisa by some people who do not want to see the poor boy from Dawis nga mag asenso. Masyado ka sakit ang natabu sa akon kag sa akon pamilya. I suffered the greatest pain in my life. The pain of being separated from my family and the pain of being wrongfully judged.

Luyag ko lang klarohon sa inyo tanan nga si Cano Gwapo Tan INDI DRUG LORD. Sa liwat, ginahambal ko sa inyo tanan, I am NOT A DRUG LORD and never had been A DRUG LORD.

I have not done anything wrong sa aton gobyerno. I am innocent sa tanan nga accusations against me. Gani to our people in Bacolod kag sa inyo nga tanan, if I am guilty, do you think ma tindog ako subong sa inyo atubang and face the media?

Do you think, kung may sala ako, mang isog pa ako para mag atubang sa aton mga pumuluyo? Gina sulit ko, wala ako sang sala kag wala ako involvement before and up to the present in any illegal drug activity sa aton syodad.

Kamo tanan, naka hibalo kag naka kilala sa akon. You all know me very well. Ang kalabanan sa inyo, ga gwa solud man lang sa akon balay.

Makita man ninyo sa inyo duwa ka mata that I don’t have any bodyguards, I don’t have a driver halin pag sugod ko sa pamolitika sang 1995, wala gani security guard kag wala man sang CCTV ang akon balay.

Ma mangkot ako sa inyo and tell me honestly, may nakita kamo bala nga big time drug lord sa bilog nga Pilipinas nga wala driver kag bodyguard?

Wala guardia kag CCTV ang balay? Wala ako sang lookout? May drug lord bala nga anybody lang pwede ka sulod sa akon balay.

Ini naga pakita lang nga wala ako sang illegal nga ginabuhat. My life is an open book sa inyo nga tanan. Halin sang una, tanan kamo nakakita kung paano ako mag pangabuhi.

Naga lagaw ako nga wala sang bodyguard, wala driver kag wala convoy. My only buddy buddy mag gwa ako is only my wife. Sya lang gid ang akon upod.

Nabal-an man ninyo nga sang gin ambushan kami ni Nita, duwa lang gid kami sa salakyan, wala driver, wala bodyguard.

Were it not for God’s protection, we could have been gone in 2018.

Kag kung drug lord ako, at the very least, tani gin file lan na ako kaso ukon na imbestigar kag na aresto na ako sang aton awtoridad.

Ang ini nga naga kalatabu sa akon kag sa akon pamilya, naga pakita lang nga ang tanan nga akusasyon nga gina haboy sa akon PURO DRAWING LANG GID!

Kay ang kamatu-uran amo nga ako biktima sang fake news.
But during the time when I am alone with my God and my faith, I come to realize that I will let God be the final judge. Guin pa Dios ko na ang tanan kay indi ko gusto magdala sang mabug at nga bagahe like harboring ill feelings sa mga tawo nga nag halit sa akon.

Si God na ang bahala sa mga tawo nga nag himo sa akon kag sa akon pamilya sang halit nga amon naagyan.

Nangin misirabli ang amon matawhay kag masadya nga pangabuhi bangud sang natabo sa akon.
Masyado ka sakit. But I surrendered my life and everything to God pati na ang kalain sang bu-ot ko sa nag himo sini sa amon.

And Yes, He really made a way for me and my family. A way towards peace of mind by giving me justice and truth.

Yes, truth had set me free.

And justice made my shattered life whole again.
Now, I can go back to my normal and private life. Salamat guid sa aton mga government officials who saw that Cano Gwapo is not what is painted of him.

The name of Cano Gwapo is clean. My life is an open book halin pa sang una.

Kon ano man nga grasya ang may ara kami subong, it is the fruit of our labor ni Mrs. Tan.

Everything we have now, we started from scratch. More than 40 years na kami nga nangin negosyante. For more than 40 years nga amon nga negosyo, not a single negosyo ko nga na puto or na pierde.

Sa grasya sang Gino-o, upod sa amon pagpangabudlay, ang amon nga negosyo nangin very very successful.

Nag sugod kami sang isa ka gamay nga restaurant, may anum lang ka lamesa, duta ang salog, hulongdon pa but nag dako ang ini nga restaurant, bangud si Cano Tan naga pati nga you will never grow big kung indi mo pag e plow back ang imo kita sa negosyo. That’s the reason nga ang Sinugba Restaurant nangin landmark, nangin institution kag nangin No. 1 nga restaurant in Bacolod.

And we operated that restaurant for 21 years nga almost every day, puno gid ini ang amon restaurant.

And after that, we started a very small auto supply, and every year, naga dako nga naga dako ini hasta nga nangin lima na ini ka auto supply. Kag ang tanan namon nga auto supply are very very successful.

Now I believe nga pwede ko na ma siling nga we are one of the biggest auto supply dealer sang spare parts sa Bacolod.

Modesty aside, ang tanan ko nga negosyo are very very successful. Look at Campuestohan now, of which ang hambal sang tanan nga ang obrahon ko is a mission impossible.

But I just told them that I will put up a tourism landmark out of the grassland of Campuestohan. Now, it has become a crown jewel of tourist attraction not just in the province but in the whole country.

This was once a dead place that turned into a No. 1 tourist destination in Western Visayas and the whole country. And I believe that Campuestohan is No. 1 in bringing local tourists not only in Bacolod but also in Negros.

Ini gina sugid ko lang sa inyo agud mabal an nyo nga si Cano Tan is a very successful business man.

Ang akon nga pag dako wala ini nag halin sa pangawat ukon sa illegal nga aktibidad halin sang una asta subong. We earned through hard work what we have today.

Sang una, sang naga kampanya pa ako, I kept on repeating nga si Cano Gwapo will serve the people of Bacolod in the most honest way, stand by them and work for the common good of every Bacoleno.

Our people had given me the chance to serve them as their councilor for three terms.

Nag serbisyo ako sang tampad kag sinsiro. My track record in the city council will bear my honest intention to be the servant of the people.

Above all, nag promise ako sa ila nga indi kag indi gd ako mag pangawat.

I did not fail them. I delivered my promise to the people of Bacolod.
Wala ko gid gin pahuy-an ang pumuluyo sg Bacolod. Yes, I did just that. I stood my ground and walked my talk.

By the way, may mga naga pamangkot sa akon kon mabalik pa ako sa politika.
My answer is very simple.
Public Service is in my blood.
I want to serve our people from the platform of good governance.

Yes, I want to serve our people.
But for now, I don’t have any plans sa politika.
I have done my share for the people of Bacolod and the city that has given me so much.

For now, I would rather focus my time to my family kag sa akon mga negosyo nga guin pundar.

Finally and officially, I would like to tell you nga ang PNP Region 6 nag issue na sang certification clearing my name from any illegal activities.

If you can recall, nag abot diri si Pres. Duterte and he met my wife kag ang akon bata. After that meeting, mismo si Pres. Duterte ang nag order nga dapat, all accusations against me should be validated and revalidated.

And the different agencies did just that.

Kag pagkatapus sang malawig nga validation and re validation process, nag issue na sang certification ang police.
In its certification, PNP Region 6 said nga Cano Gwapo is clear from any derogatory records.

The certification clearly states that:
PLEASE BE INFORMED THAT AS PER REPORT FROM THE CONCERNED AGENCIES UNDER MY JURISDICTION, THE INFORMATION ALLEGEDLY LINKING YOU AND YOUR FAMILY IN THE ILLEGAL DRUG TRADE HAS NOT BEEN SUBSTANTIATED BY A CONCRETE EVIDENCE.

Amo ina nga naga pasalamat guid ako sa aton president kag sa mga government agencies concerned sa pag bulig mapa gwa ang kamatu-oran.

That is official!
That is Final
My name is clean sa tanan nga akusasyon kontra sa akon.

Finally, naga pangabay lang tani ako sa mga tawo nga gusto mang guba sang ila kapareho, PLEASE SPARE THE GOOD GUYS!

I just hope and pray nga ang mga tawo nga naga guba sa akon will now stop doing their worst.
Let me be your last victim.
Enough is enough.
From my end, I have forgiven you already.
Ang aton na lang mahal nga Dios ang bahala sa inyo.

I know how painful it is to be wrongfully accused. Masyado kasakit nga pabangdan ka sang sala. Naga ayo ako sa inyo, spare the good guys, stop spreading fake news and intriga.

Had it not for the guidance of God, the events that started my ordeal last January 2019, I could not be here today to declare how good it is to regain my freedom, my good name and reputation and family.

Now, I can close this chapter of my life with one simple message.

Yes, it is good to be back home.

God Is Good all the time and all the time God Is Good!

Madamu gid nga salamat sa tanan.

Thank God I’m alive!

Thank God for the Truth!

Finally, Justice! Yes, Justice Has been served!
God Bless Us All!
God Bless Bacolod!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Secured By miniOrangeSecured By miniOrange