Shadow

Pag-alalay sa mga estudyante santo sa ila nga mga kihanglanon isa sa labing ginatinguhaan nga mahatag sang mga manunudlo sa panibag-o nga sistema sang pagtuon karon

Nag kalain -lain ang pagpanghangkat nga gina atubang sang mga estudyante kag manunudlo karon nga ginapatuman ang blended learning.

Para sa manunudlo nga si Hanermar Ponteras, ang panibag-o nga sahi sang pagtudlo sa mga kabataan karon, daw kasubong nga gina takos ang kalawig sang pasensya sang manunudlo.

Modular learning paagi sa digital kasubong man print ang gina gamit sa NOHS.

May 40 tubtob 45 siya ka estudyante sa isa ka klase kag sila ang naga pakig angut paagi sa group chat.

English creative writing ang ginatudlo ni Ponteras. Suno sa iya, indi malikawan ang sulit-sulit nga mga pamangkot.

Wala labot diri labing ginatinguhaan man nila nga mabuligan ang mga estudyante santo sa ila nga mga kinahanglanon.

“Mindful ka man kun ano ang ihatag mo nga instruction para sa kabataan para ma intindihan gid nila. You have to consider man nga may iban ka nga students nga gab-i lang sila ka connect. Sa sini nga new normal naga simpon man ang imo nga personal concerns kag ang imo nga trabaho sa balay”, suno kay Ponteras.

Pero para kay Joanne Abalayan nga English teacher sa junior high, wala labot nga kasubong man ang iya nga gina atubang, may pagpanghangkat pa gid sa iya ang bag-o nga sistema.

Na master na niya ang ginatudlo sa sulod sang 29 ka tuig pero ang mangin tech savvy isa sa iya nga gin hatagan tiempo kag labing gintinguhaan.

“Indi ako sina conversant, but siling gani i-embrace lang gid ya namon ang change nga nagakatabo, because we wanted to make ourselves gyapon relevant sa mga needs sang kabataan. Ang primary gid nga ara sa amon mind is paano namon ang mga learners ma cater”, suno kay Abalayan.

Paagi sa pag hatag sang feedback ma assess ang paghangup kag ihibalo sang mga estudyante sa mga natalakay.

Sa isa ka semana may napain nga schedule para sa student teacher interaction.

May self assessment man gani ang mga estudyante para ma pat-od sang manunudlo ang internvention nga ipatuman.

Labaw sa tanan ginahaylo ang mga estudyante nga mangin bukas kag magpakig-angut sa mga manunudlo.

“Ako ya personally kun mag pm ang bata, gina tawagan ko gid sila. Kay lain ang istoryahon mo sang sa daw ka personal kay mabatyagan sang bata nga ay si ma’am may concern gid gali sa akon”, suno kay Abalayan.

Sa klase Indi man alalangay ang igkasangkol sang mga estudyante sa paghangup pero ang labing importante nga may matun-an ang mga kabataan suno kay Ponteras.

“Ang essence subong sang new normal is not about kun sin-o ang una nga naka tapos. Kundi kun ano ang most possible nga learning nga nakuha sang bata sa amo na nga sitwasyon”, suno kay Ponteras.

Daku man ang papel sang mga ginikanan nga labing ginahaylo nga magbulig sa kabataan. Ang bag-o nga pamaagi karon mas naga pakita nga indi lamang yara sa estudyante kag manunudlo ang kadalag-an sang edukasyon kundi pati na ang pag buylog sang komunidad.

Secured By miniOrangeSecured By miniOrange