Shadow

Negosyo nga pagba-id napasa sang amay sa iya mga kabataan

Kun naka agi ka libot sa downtown sang Bacolod nalabyan mo na ining mga manug ba-id sa higad sang sidewalk. Sadto anay daw may mga bike-bike pa ini sila nga gamit sa ba-id pero subong mano mano na lang kay indi na pwede sa sidewalk.

Isa sa mga kilala nga manug ba-id sa Bacolod si Caloy Verdad… Kwarenta na ka tuig si caloy nga nga baid sa may Araneta Street, kilala na siya sang mga manikurista kag barbero… Ang mga masami niya nga mga kliyente.

Nakuha niya pa sa iya amay ang iya abilidad sa pag baid kag ini ang iya nangin palangabuhian humalin sang beinte anyos siya.

Ang duha niya ka mga kabataan may pwesto naman sa downtown kag naga ba-id.

Mga tatlo tubtob lima ka minutos ang bairay sang nipper para magtalom.. Depende sa klase. Pagkatapos baid, sa iya niya man mismo gina testingan kun talom na. Nag nipis na ang mga panit sa tudlo niya sa sige niya ka testing

Beinte pesos ang bayad sa ba-id. Sadto anay maka kinyentos pesos siya sa isa ka adlaw pero sa pag sugod sang pandemic.. Apektado man sila.

Lunes nga adlaw pero wala sang tawo ang sidewalk sa downtown. Manug las dose na sang udto pero singkwenta pesos pa lang ang iya nga benta.

Dugay dugay may nag abot na nga customer sa iya nga anak…

Pati mga manikurista gikan sa mga siudad kag banwa sa gwa sang Bacolod naga kadto pa sa iya kag naga paba-id.

Sang una napulo sila ka mga original nga mga manug baid nga naga raya sa downtown subong tatlo na lang sila ang nabilin..

Mentras kuno may manikurista may yara gid sang manug baid.

Pila na ka mga henerasyon ang nag labay sa iya naga pabilin siya sa downtown.

Sisenta anyos na siya luyag niya naman magpahuway kay maka sarang naman ang iya nga mga kabataan…

Kun si Manong Caloy pa ang pahambalon, nabaid naman siya sang eksperyensya kag ini ang nangin yabi kun ngaa tubtob subong naga pabilin siya sa sini nga negosyo.

Secured By miniOrange